• Budynek Administracji WSM Żoliborz III

   Budynek Administracji WSM Żoliborz III

 • Panorama osiedla

  Zielone osiedle

 • Liczy się każda złotówka

  Centrum Warszawy

 • Z lotu ptaka
 • Tereny

  ZAPRASZAMY

WSMOglasza

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg nieogranicznony na:

usuwanie awarii kanalizacji, wymagających wymiany pionów i/lub poziomów instalacji w budynkach Osiedla Żoliborz III.

Wymagany termin gotowości do wykonywania robót: 3 lata, termin usunięcia awarii: niezwłocznie po zleceniu.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 28.01.2020 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT.

Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł. Należy je wnieść do 12.02.2020 r. do godz. 11:00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 12.02.2020 r. do godz. 11:00 przy ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie 12.02.2020 r. o godz. 12:00.

Osoba do kontaktu z oferentami: Renata Voight-Wojcieska (tel. 22 203 45 80).

Czas związania ofertą: 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie o przetargu.pdf)ogłoszenie o przetargu.pdf178 kB
KONTAKT
new message
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Administracja Osiedla Żoliborz III
ul. Braci Załuskich 7
01-773 Warszawa
handset
+48 22 203 45 80
open book
KRS 0000074605&lt
REGON 000489811
NIP 525-000-64-95
GODZINY PRACY ADMINISTRACJI
small wall clock
Poniedzialek 7:30 - 17:00

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa - dzień bez przyjęć interesantów

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek - 7:30 - 15:30
ZGŁASZANIE AWARII
mans silhouette
W godzinach pracy Administracji
+48 22 203 45 80 wew. 1

mans silhouette
Po godzinach pracy Administracji
+48 22 4 271 271

Formularz kontaktowy...

Pogoda dla Warszawy