• Energia odnawialna

   Energia odnawialna

 • Energia odnawialna

   Energia odnawialna

 • Energia odnawialna

   Energia odnawialna

 • Energia odnawialna

   Energia odnawialna

 • Energia odnawialna

   Energia odnawialna

 • Budynek Administracji WSM Żoliborz III

   Budynek Administracji WSM Żoliborz III

 • Panorama osiedla

  Zielone osiedle

 • Liczy się każda złotówka

  Centrum Warszawy

 • Z lotu ptaka
 • Tereny

  ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Administracja przyjmuje interesantów, zachęcamy jednak do kontaktu drogą e-mailową oraz telefoniczną.

Historia osiedla

Budowę Żoliborza III, rozpoczęto w początku lat 60-ych, jako kontynuację budownictwa WSM-u z lat międzywojennych. Koncepcję urbanistyczną całego osiedla tworzyła arch. Halina Skibniewska, wybitny architekt nawet na skalę europejską w tamtych latach. Równocześnie pełniła funkcje polityczne, m.in. w-ce marszałka sejmu, co otwierało drzwi i ułatwiało podjęcie decyzji. Budynki zaprojektowane zostały w bardzo małym zagęszczeniu z przewagą zieleni i akwenów do rekreacji. Na osiedlu kręcono filmy, oprowadzano zagraniczne delegacje i wycieczki. Zastosowane rozwiązania przedstawiano, jako wzór dla innych architektów, z założenia mieszkania miały dojrzewać razem z mieszkańcami dzięki zastosowanym segmentowym konstrukcjom ścian działowych. W większości sukcesorami mieszkań była warszawska inteligencja i przedstawiciele władzy. Zabudowa wysoka zaplanowana została, jako etap przejściowy dla młodej rodziny. W większości przypadków plany pozostały na papierze, a w małych mieszkaniach do dnia dzisiejszego mieszkańcy starzeją się razem z budynkami, które miały być tylko przystankiem do lepszych i większych mieszkań. Tym niemniej budynki posadowione są na bardzo dużej przestrzeni. Na 25 ha powierzchni wybudowanych zostało tylko 70 budynków, co daje średnio 3 budynki na 1 ha terenu. To, co było komfortem w tamtych latach stało się zmorą dzisiejszej rzeczywistości. Wysokie opłaty za użytkowanie wieczyste i duże powierzchnie do sprzątania windują koszty i znacznie wpływają na wysokość opłat za lokale. Dodatkowo nie planowano dużych pawilonów handlowo-usługowych stąd znikome obecnie dodatkowe przychody z najmu. Mimo wszystko otoczenie jest atutem i nie brakuje nabywców na oferowane do sprzedaży mieszkania. Osiedle podzielone zostało na dwie enklawy zabudowy niskiej, łącznie 40 budynków i trzy enklawy zabudowy wysokiej, 26 budynków XI kondygnacyjnych. Łączna powierzchnia użytkowa ponad 173 tys. m2. Plan miejscowy z roku 2002, na całe Osiedle nałożył kaganiec niezmienności. Musimy utrzymywać nie mniej niż 50% terenów zielonych, a wszystkie budynki od zewnątrz mają zachować elewacje z koncepcji architektonicznych. Nie wolno też dokonywać nowych naniesień i nowej zabudowy.

 

Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Osiedle Żoliborz III - Historia
Historia Osiedla Żoliborz
Historia Osiedla Żoliborz
Historia Osiedla Żoliborz
Historia Osiedla Żoliborz