• Energia odnawialna

   Energia odnawialna

 • Energia odnawialna

   Energia odnawialna

 • Energia odnawialna

   Energia odnawialna

 • Energia odnawialna

   Energia odnawialna

 • Energia odnawialna

   Energia odnawialna

 • Budynek Administracji WSM Żoliborz III

   Budynek Administracji WSM Żoliborz III

 • Panorama osiedla

  Zielone osiedle

 • Liczy się każda złotówka

  Centrum Warszawy

 • Z lotu ptaka
 • Tereny

  ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Administracja przyjmuje interesantów, zachęcamy jednak do kontaktu drogą e-mailową oraz telefoniczną.

WSMOglasza

WSM Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na wymianę podziemnej sieci wodociągowej między hydrofornią przy ul. Włościańskiej 6C a budynkami przy ul. Włościańskiej nr 8 i 10 oraz między hydrofornią przy ul. Tołwińskiego 23 a budynkami przy ul. Broniewskiego nr 22, 24 i 26, w Warszawie.

Przetarg składa się z dwóch następujących części:

- część 1 dot. budynków przy ul. Włościańskiej;

- część 2 dot. budynków przy ul. Broniewskiego.

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.09.2023 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć  od dnia 12.05.2023 r.  do dnia 29.05.2023 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT.

Wadium na przetarg wynosi:

- dla części 1 - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł),

- dla części 2 - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł).

Wadium należy wnieść do dnia 30.05.2023 r. do godz. 10.00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30.05.2023 r. do godz. 10:00 przy ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w dniu 30.05.2023 r. o godz. 10:30.

Osoby do kontaktu z oferentami pod numerem tel. 22 203 45 80:  p. Renata Voight-Wojcieska, p. Mariusz Wrzesiński.

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.