• Energia odnawialna

   Energia odnawialna

 • Energia odnawialna

   Energia odnawialna

 • Energia odnawialna

   Energia odnawialna

 • Energia odnawialna

   Energia odnawialna

 • Energia odnawialna

   Energia odnawialna

 • Budynek Administracji WSM Żoliborz III

   Budynek Administracji WSM Żoliborz III

 • Panorama osiedla

  Zielone osiedle

 • Liczy się każda złotówka

  Centrum Warszawy

 • Z lotu ptaka
 • Tereny

  ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Administracja przyjmuje interesantów, zachęcamy jednak do kontaktu drogą e-mailową oraz telefoniczną.

WSMOglasza

WSM Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na zmianę sposobu zasilania w energię elektryczną (z wykorzystaniem mikroinstalacji fotowoltaicznych) budynków przy: ul. Sady Żoliborskie nr 5, 7, 7A, 9, 11A, 13, 15, 15A, 17, ul. Krasińskiego nr 26, 28, 28A, 32, 34, 34A, ul. Braci Załuskich nr 2, 4, 6, ul. Broniewskiego nr 14, 16, ul. Poli Gojawiczyńskiej nr 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ul. Tołwińskiego nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 w Warszawie.

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.10.2023 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć  od dnia 25.04.2023 r.  do dnia 09.05.2023 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w cenie 246,00 zł brutto.

Przetarg składa się z dwóch następujących części:

- część 1 dot. budynków przy ul. Sady Żoliborskie nr 5, 7, 7A, 9, 11A, 13, 15, 15A, 17, ul. Krasińskiego nr 26, 28, 28A, 32, 34, 34A, ul. Braci Załuskich nr 2, 4, 6, ul. Broniewskiego nr 14, 16;

- część 2 dot. budynków przy ul. Gojawiczyńskiej nr 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ul. Tołwińskiego nr 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

Wadium na przetarg wynosi:

- dla części 1 - 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł),

- dla części 2 - 48 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy zł).

Wadium należy wnieść do dnia 10.05.2023 r. do godz. 10.00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 10.05.2023 r. do godz. 10:00 przy ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w dniu 10.05.2023 r. o godz. 10:15.

Osoby do kontaktu z oferentami pod numerem tel. 22 203 45 80:  p. Renata Voight-Wojcieska, p. Mariusz Wrzesiński.

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w przedmiarze części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.