Szanowni Państwo,

W załączeniu przedkładamy Uchwałę Nr 105/2018 Zarządu WSM z dnia 12.12.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach i ich bezpośrednim otoczeniu na terenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.