Walne Zgromadzenie

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 83 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 77 ust. 1 i § 73 ust. 2 Statutu Spółdzielni, Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje:  WALNE ZGROMADZENIE WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, które odbędzie się w Społecznym Domu Kultury w sali nr 1 przy ul. Słowackiego 19a  w trzech częściach. Termin dla członków WSM Osiedla Żoliborz III to 6 czerwiec 2019 r. godz. 17.00.

Szczegóły w załączniku.