• Budynek Administracji WSM Żoliborz III

   Budynek Administracji WSM Żoliborz III

 • Panorama osiedla

  Zielone osiedle

 • Liczy się każda złotówka

  Centrum Warszawy

 • Z lotu ptaka
 • Tereny

  ZAPRASZAMY

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Administracja przyjmuje interesantów, jednak pomimo znoszonych obostrzeń nadal zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową oraz telefoniczną.

 WSMOglasza

WSM Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na świadczenie usług usuwania zagrożeń budowlanych i drobnych napraw elementów budynków, na zewnątrz na wysokości, z wykorzystaniem technik alpinizmu przemysłowego.

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.10.2022 r.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 25.03.2022 r. do dnia 08.04.2022 r. przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT.

Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł). Wadium należy  wnieść do 08.04.2022 r. do godz. 11:00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 08.04.2022 r. do godz. 11:00 przy ul. Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie w dniu 08.04.2022 r. o godz. 11:15.

Osoby do kontaktu z oferentami pod nr tel. 22 203 45 80 - p. Reneata Voight-Wojcieska, p. Mariusz Wrzesiński.

Czas związania ofertą: 2 miesiące, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.